Rekrutacja
Napisano dnia: 2010-08-25 11:27:12
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie „Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 1-8. 09.2010r. w biurze projektu
(sala 101) w godzinach 13.00 – 16.00.
 
Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie” ( zakładka: "Dokumenty” )

Nasze zdjęcia